Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dijous 21 de desembre de 2017, Sup. 309

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1247/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifiquen l'Ordre HAC/3625/2003, de 23 de desembre, per la qual s'aprova el model 309 de declaració liquidació no periòdica de l'impost sobre el valor afegit, i l'Ordre EHA/3695/2007, de 13 de desembre, per la qual s'aprova el model 030 de declaració censal d'alta en el cens d'obligats tributaris, canvi de domicili i/o variació de dades personals, que poden utilitzar les persones físiques, es determinen el lloc i la forma de presentació, així com altra normativa tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid