Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 22 de desembre de 2017, Sup. 310

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA I PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Ordre APM/1259/2017, de 20 de desembre, per la qual es modifica l'annex I del Reial decret 550/2014, de 27 de juny, pel qual es despleguen els requisits i el procediment per al reconeixement de les entitats associatives prioritàries i per a la seva inscripció i baixa en el Registre nacional d'entitats associatives prioritàries, que preveu la Llei 13/2013, de 2 d'agost, de foment de la integració de cooperatives i altres entitats associatives de caràcter agroalimentari.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid