Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 29 de desembre de 2017, Sup. 316

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Llei 10/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica la Llei 12/2002, de 23 de maig, per la qual s'aprova el Concert econòmic amb la Comunitat Autònoma del País Basc.

  • Llei 11/2017, de 28 de desembre, per la qual s'aprova la metodologia d'assenyalament de la quota del País Basc per al quinquenni 2017-2021.

  • Llei 12/2017, de 28 de desembre, de modificació de la Llei 42/2015, de 5 d'octubre, de reforma de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil, per garantir l'efectivitat dels actes de comunicació del Ministeri Fiscal.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid