Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Divendres 29 de desembre de 2017, Sup. 316

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

  • Ordre HFP/1298/2017, de 26 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels diferents tipus de contractes als efectes de la contractació del sector públic a partir de l'1 de gener de 2018.

  • Ordre HFP/1299/2017, de 27 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre PRE/3581/2007, de 10 de desembre, per la qual s'estableixen els departaments de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i se'ls atribueixen funcions i competències.

  • Resolució de 27 de desembre de 2017, de la Presidència de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 19 de febrer de 2004, sobre organització i atribució de funcions en l'àmbit de competències del Departament de Gestió Tributària.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid