Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de setembre de 2020, Sup. 235

I. Disposicions generals

MINISTERI D'HISENDA

  • Ordre HAC/809/2020, d'1 de setembre, per la qual es determina la quantia de la distribució definitiva entre les comunitats autònomes i les ciutats de Ceuta i Melilla dels recursos que preveu la lletra c) de l'apartat 2 de l'article 2 del Reial decret llei 22/2020, de 16 de juny, pel qual es regula la creació del Fons COVID-19 i s'estableixen les regles relatives a la distribució i al lliurament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid