Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de setembre de 2020, Sup. 235

I. Disposicions generals

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Correcció d'errors del Reial decret 701/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu superior en alta muntanya i tècnic esportiu superior en escalada i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

  • Correcció d'errors del Reial decret 702/2019, de 29 de novembre, pel qual s'estableixen els títols de tècnic esportiu en barrancs, tècnic esportiu en escalada i tècnic esportiu en muntanya mitjana i se'n fixen els currículums bàsics i els requisits d'accés.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid