Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 2 de setembre de 2020, Sup. 235

I. Disposicions generals

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 787/2020, d'1 de setembre, pel qual es modifiquen el Reial decret 577/1982, de 17 de març, pel qual es regulen l'estructura i les competències de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, el Reial decret 505/1985, de 6 de març, sobre organització i funcionament del Fons de Garantia Salarial, el Reial decret 1383/2008, d'1 d'agost, pel qual s'aprova l'estructura orgànica i de participació institucional del Servei Públic d'Ocupació Estatal, i el Reial decret 192/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l'organisme autònom Organisme Estatal Inspecció de Treball i Seguretat Social.

  • Ordre PCM/810/2020, de 31 d'agost, per la qual es modifiquen els annexos III i IV del Reial decret 219/2013, de 22 de març, sobre restriccions a la utilització de determinades substàncies perilloses en aparells elèctrics i electrònics.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid