Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 5 de decembro de 2018, Núm. 293

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 1414/2018, do 3 de decembro, de ampliación de funcións e servizos da Administración do Estado traspasados á Comunidade Autónoma do País Vasco polo Real decreto 2769/1980, do 26 de setembro, en materia de estradas.

  • Resolución do 22 de novembro de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se publican os acordos para ampliar o permiso de paternidade a dezaseis semanas e para aplicar a bolsa de horas prevista na disposición adicional centésimo cuadraxésimo cuarta da Lei 6/2018, do 3 de xullo, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2018.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid