Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 18 de xuño de 2020, Núm. 170

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Corrección de erratas da Resolución do 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os termos e condicións do quinto tramo da liña de avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos, a préstamos concedidos a pemes e autónomos do sector turístico e actividades conexas, e financiamento concedido a empresas e autónomos para a adquisición de vehículos de motor de transporte por estrada de uso profesional, e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid