Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 18 de xuño de 2020, Núm. 170

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

  • Orde ICT/534/2020, do 16 de xuño, pola que se amplía o anexo da Orde SND/518/2020, do 11 de xuño, pola que se regula a autorización dun programa piloto de apertura de corredores turísticos seguros na Comunidade Autónoma de Illes Balears mediante o levantamento parcial dos controis temporais nas fronteiras interiores establecidos con motivo da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19.

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA E ALIMENTACIÓN

  • Corrección de erros do Real decreto 557/2020, do 9 de xuño, polo que se adoptan medidas extraordinarias no sector do viño para facer fronte á crise causada pola pandemia do COVID-19, e polo que se fixa unha norma de comercialización no sector do viño e se modifica a regulación sobre declaracións obrigatorias no sector vitivinícola e o programa de apoio ao sector do viño.

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS E TRANSFORMACIÓN DIXITAL

  • Corrección de erratas da Resolución do 16 de xuño de 2020, da Secretaría de Estado de Economía e Apoio á Empresa, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 16 de xuño de 2020, polo que se establecen os termos e condicións do quinto tramo da liña de avais a préstamos concedidos a empresas e autónomos, a préstamos concedidos a pemes e autónomos do sector turístico e actividades conexas, e financiamento concedido a empresas e autónomos para a adquisición de vehículos de motor de transporte por estrada de uso profesional, e se autorizan límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a exercicios futuros, en aplicación do disposto no artigo 47 da Lei 47/2003, do 26 de novembro, xeral orzamentaria.

MINISTERIO DE SANIDADE

  • Orde SND/535/2020, do 17 de xuño, pola que se modifica a Orde SND/414/2020, do 16 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 2 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade, e a Orde SND/458/2020, do 30 de maio, para a flexibilización de determinadas restricións de ámbito nacional establecidas tras a declaración do estado de alarma en aplicación da fase 3 do Plan para a transición cara a unha nova normalidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid