Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 23 de febrer de 2015, Sup. 46

I. Disposicions generals

MINISTERI D'ASSUMPTES EXTERIORS I DE COOPERACIÓ

  • Esmenes al Reglament relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per ferrocarril (RID 2015), annex al Conveni relatiu als Transports Internacionals per Ferrocarril (COTIF), fet a Berna el 9 de maig de 1980, adoptades per la comissió d'experts per al transport de mercaderies perilloses en la 53a sessió celebrada a Berna el 22 de maig de 2014.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid