Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dilluns 23 de febrer de 2015, Sup. 46

I. Disposicions generals

MINISTERI DE JUSTÍCIA

  • Reial Decret 62/2015, de 6 de febrer, pel qual s'amplia la plantilla orgànica del Ministeri Fiscal per a adequar-la a les necessitats existents.

  • Reial Decret 63/2015, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reial Decret 862/1998, de 8 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de l'Institut de Toxicologia, el Reial Decret 386/1996, d'1 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels Instituts de Medicina Legal i el Reial Decret 1451/2005, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, provisió de llocs de treball i promoció professional del personal funcionari al servici de l'Administració de Justícia.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid