Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 14 de març de 2015, Sup. 63

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errates de la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de la Seguretat Social en relació amb el règim jurídic de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid