Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dissabte 14 de març de 2015, Sup. 63

I. Disposicions generals

MINISTERI D'AGRICULTURA, ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT

  • Reial Decret 181/2015, de 13 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1625/2011, de 14 de novembre, pel qual s'establixen les bases reguladores de les subvencions destinades al foment de les races autòctones espanyoles.

  • Reial Decret 182/2015, de 13 de març, pel qual s'aprova el Reglament de procediment del règim sancionador en matèria de pesca marítima en aigües exteriors.

  • Orde AAA/421/2015, de 5 de març, per la qual s'autoritza un transvasament de 20 hm³ des dels embassaments d'Entrepeñas-Buendía, a través de l'aqüeducte Tajo-Segura, per al mes de març de 2015.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid