Us trobeu en

Suplement en llengua valenciana del BOE: Dimecres 22 de juliol de 2015, Sup. 174

I. Disposicions generals

MINISTERI DE FOMENT

  • Orde FOM/1468/2015, de 17 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2014 els costos tipus aplicables als costos subvencionables regulats en el Reial Decret 170/2009, de 13 de febrer, sobre compensació al transport marítim i aeri de les mercaderies incloses en l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació en les Illes Canàries.

  • Orde FOM/1469/2015, de 17 de juliol, per la qual es determinen per a l'any 2014 els costos tipus aplicables als costos subvencionables regulats en el Reial Decret 362/2009, de 20 de març, sobre compensació al transport marítim i aeri de mercaderies no incloses en l'annex I del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, amb origen o destinació en les Illes Canàries.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid